UPDATE- EN VERIFICATIEFORMULIER INSCHRIJVING GROENE HART KUNSTPRIJS 2017

Thema Groene Hart Kunstprijs 2017: LICHT, LEVEN, LANDSCHAP

U heeft zich ingeschreven voor de Groene Hart Kunstprijs 2017; u heeft daarvan van ons per email een bevestiging gekregen. Wij hebben nu van u de definitieve gegevens nodig met betrekking tot het kunstwerk waarmee u aan de Groene Hart Kunstprijs 2017 competitie gaat meedoen. Ten behoeve van de jury dient u ook nog uw motivering (max. 300 tekens) over de relatie tussen uw kunstwerk en het thema in te dienen.

Wij verzoeken u derhalve ONLINE ONDERSTAAND FORMULIER in te vullen en te verzenden, en wel uiterlijk 25 september 2017.

Door in te schrijven bent u akkoord gegaan met de voorwaarden voor deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2017.
Eén van die voorwaarden luidt: K
unstwerken die niet aan het thema voldoen en/of die niet speciaal voor het thema zijn vervaardigd en/of van vóór 2017 stammen zijn van deelname uitgesloten.

FOTO!
Indien u zich heeft aangemeld voor deelname aan de Rabo Online Publieksprijs moet u eveneens uiterlijk 25 september 2017 een digitale foto van uw kunstwerk mailen aan info@groenehartkunst.nl.  De afmeting/kwaliteit van deze foto moet 800 x 600 pixels tot maximaal 1600 x 1200 pixels zijn. De foto moet als bestandsnaam uw eigen naam voeren.
Heeft u niet tijdig een foto ingestuurd, dan is deelname aan de verkiezing van de Rabo Online Publieksprijs niet (meer) mogelijk.  

Indien u niet wenst deel te nemen aan de Rabo Online Publieksprijs dan ontvangen we graag, maar dan uiterlijk op de inleverdatum van zaterdag 30 september, een foto van uw kunstwerk. Deze foto wordt dan samen met uw motivering opgenomen in een “handboek” welke tijdens de expositie voor een ieder ter inzage zal liggen.

ATTENTIE!
Aanleveren en ophalen van het kunstwerk is voor rekening en risico van de deelnemer. De kunstwerken zijn NIET VERZEKERD in de periode vanaf aanlevering tot en met afhalen, dus ook niet tijdens en/of na de expositie.

INLEVEREN KUNSTWERK: zaterdag 30 september 2017 van 10.00 – 15.00 uur
OPHALEN KUNSTWERK: zaterdag 25 november 2017 van 10.00 – 15.00 uur
LET OP: Vóór die datum is ophalen van het kunstwerk niet mogelijk!!

 

Scroll naar boven