Privacyverklaring

Stichting Kunstpromotie Groene H/Art

Privacy verklaring
De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art (stichting of GHK) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door en ten behoeve van GHK gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u precies van ons mag verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de aan GHK verstrekte persoonlijke informatie door degenen die deelnemen, hebben deelgenomen c.q. geïnteresseerd zijn in toekomstige deelname aan de door GHK georganiseerde kunstcompetities en kunstexposities.

Verwerking van uw gegevens
GHK houdt adreslijsten, waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, bij van hen die deelnemen, hebben deelgenomen c.q. hebben aangegeven belangstelling te hebben in toekomstige deelname, aan de door de stichting georganiseerde kunstactiviteiten, of op andere wijze in contact treden met onze stichting.
Het betreft in het bijzonder de door de stichting georganiseerde kunstcompetities en kunstexposities: de Groene Hart Kunstprijs voor Professionals, de Groene Hart Kunstprijs voor Amateurs, en de Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd. Het betreft ook de aan de Groene Hart Kunstprijzen verbonden Publieksprijzen (Bezoekers Publieksprijs en Online Publieksprijs).
De adreslijsten hebben allereerst als doel kunstenaars te kunnen uitnodigingen voor deelname aan de door de stichting georganiseerde Groene Hart Kunstprijs- kunstcompetities. Daarna, om gerichte informatie te kunnen vastleggen van die kunstenaars die aan de kunstcompetities deelnemen. Wij verzamelen daartoe persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, alsmede gegevens en afbeeldingen (foto’s) inzake de meedingende kunstwerken.
Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de inschrijving c.q. deelnameovereenkomst, op basis van openbare gegevens, vrijwilligheid, dan wel met toestemming.
De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art heeft de culturele ANBI-status.

E-mail
Wanneer u uw naam en e-mailadres aan GHK (heeft) verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd over de kunstactiviteiten van de stichting.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of doorhalen. U kunt uw wijzigingen aan het Secretariaat van de stichting doorgeven, via email aan info@groenehartkunst.nl

Website
GHK gebruikt op de website (www.groenehartkunst.nl) geen blijvende cookies, mogelijk alleen een
sessie cookie (nodig voor de werking van de website). Eventuele gegevens worden niet met derden
uitgewisseld. De website van GHK is beveiligd met een zgn. https-verbinding.

Beveiliging
GHK heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke
vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen
toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de
persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee
verenigbare doelen.

Privacy protocol
De uitwerking van het door GHK gevoerde privacybeleid is vastgelegd in een zgn. Privacy
Protocol.
Klik HIER indien u hierover meer wilt weten.

Vragen over privacybeleid
GHK behoudt het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid,
neem dan contact op met het secretariaat via info@groenehartkunst.nl

Stichting Kunstpromotie Groene H/Art
8 augustus 2018

Scroll naar boven