Expositie

A28-09 Hoeve Rijlaarsdam A4

Expositie van de aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 deelnemende kunstwerken vindt plaats in het Koetshuis van Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 te Nieuwkoop en duurt van zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 29 november 2019.
Tijdens de expositie zullen alle in het kader van de Groene Hart Kunstprijs 2019 tentoongestelde kunstwerken te koop zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

De door de Nieuwkoopse basisscholen  in het kader van het Groene Hart Kunst Jeugdproject 2019 gemaakte kunstwerken worden eveneens in het Koetshuis tentoongesteld, echter van zondag 17 november tot en met zondag 1 december 2019.

De expositie van de in het kader van de door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie uitgeschreven ontwerpprijsvraag: Verbeelding van de Waterlinie vindt plaats in De Stal van Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam, vanaf zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 29 november 2019.

De openingstijden zijn:  donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur –  zondag van 13 tot 17 uur; op maandag, woensdag en dinsdag gesloten. Toegang tot de expositie is gratis.
zie ook www.rijlaarsdam.nl