ANBI

De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop, is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat donaties en schenkingen aan de Stichting bij de donateur/schenker aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Conform wettelijk voorschrift maken wij de navolgende gegevens openbaar:

Naam:                Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, Nieuwkoop
RSIN nr:            8072.39.070
Contactadres:   Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. Tel. 0172 573747 of 0172 572614
Mailadres:        info@groenehartkunst.nl

Bestuur:            Thea Alders-Timmer, voorzitter
                           Moira Outhuis, secretaris
                           Loekie Rijlaarsdam, penningmeester
                          

Doelstelling:     het promoten van kunstactiviteiten in het Groene Hart: het ruitvormig gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Beleidsplan:      Het organiseren van kunstexposities met als thema het Groene Hart.
In 1998 heeft de Stichting een kunstcompetitie ingesteld, De Groene Hart Kunstprijs. Deze wordt elke 2 jaar uitgereikt. Deelname aan deze kunstcompetitie staat open voor professionele en amateur-kunstenaars in alle beeldende disciplines die wonen en werken in het Groene Hart, maar ook daarbuiten. Het telkens wisselende thema van de kunstcompetitie staat altijd in relatie met het Groene Hart.
De Stichting wordt in haar activiteiten financieel ondersteund door diverse sponsors, en bijgestaan door (onbetaalde) vrijwilligers.
De organisatie van de (tweejaarlijkse) Groene Hart Kunstprijs wordt bekostigd uit door de kunstenaars betaalde inschrijfgelden en door sponsorgelden.

Beloningsbeleid: aan bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen uitbetaald.

ACTIVITEITEN 2019

Groene Hart Kunstprijs 2019
In 2019 vond voor de 11e keer de Groene Hart Kunstprijs kunstcompetitie en -expositie plaats. Het thema voor de Groene Hart Kunstprijs 2019 was:  Water, Vriend en Vijand. Er waren 117 inzendingen. De prijsuitreiking vond plaats op 18 oktober 2019 door vogelkenner en vogelbeschermer Nico de Haan,  bekend van radio en TV (Vroege Vogels, Baardmannetjes).

De uitreiking van de beide Groene Hart Kunst Publieksprijzen, de bezoekersprijs en de onlineprijs, vond plaats op 10 november 2019 door de burgemeester van Nieuwkoop, Frans Buijserd.

OHW Ontwerpwedstrijd “Verbeelding van de Waterlinie”
In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie had hiervoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Doel hiervan is om een kunstzinnig en ook herkenbaar object te ontwerpen dat in 2022 in diverse vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zal worden geplaatst. De stichting OHW had GHK gevraagd deze wedstrijd voor hen te organiseren. Er werden 22 ontwerpen ingediend. Er waren 2 publieksdeelverkiezingen waarbij men – zowel als bezoeker als online – zijn stem kon uitbrengen op het favoriete ontwerp. Uit de uiteindelijk verkozen 10 ontwerpen is begin 2020 door een onafhankelijke jury (samengesteld uit vertegenwoordigers van de provincie Zuid Holland, het bestuur van de stichting OHW en onafhankelijke deskundigen) een finale winnaar gekozen. Zie hiervoor verder de website van OHW.

Groene Hart Kunst Jeugdproject 2019
Aan het GHK Jeugdproject deden dit jaar 250 leerlingen mee uit 10 groepen 6, 7 en 8 van vijf  Nieuwkoopse basisscholen. Samen met een kunstenaar maakten zij een klassikaal kunstwerk naar het thema Water: Vriend en Vijand. De feestelijke opening van de expositie van deze kunstwerken vond plaats op zondag 17 november door Jetze Platt, paralympisch & wereldkampioen triathlon en handbiken.

Expositie 2019
De expositie van de 117 kunstwerken die meedongen naar de Groene Hart Kunstprijs 2019 én van de 22 ontwerpen die waren ingediend voor de OHW Ontwerpwedstrijd vond plaats van 19 oktober tot en met 29 november in het Koetshuis van Galerie & Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop. De voor het GHK Jeugdproject 2019 gemaakte kunstwerken waren te bewonderen van 17 november tot en met 1 december 2020.

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2019

Status oktober 2020