OHW wedstrijd

STICHTING OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

In 2022 wordt het 350 jarig bestaan herdacht van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. In verband met de festiviteiten rondom deze herdenking is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW) opgericht, waarbij vele van de (15) vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen zijn aangesloten (waaronder de gemeente Nieuwkoop). Zie voor meer informatie ook www.oudehollandsewaterlinie.nl

OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’
 
Een van de projecten van de Stichting is het project ‘Verbeelding van de Waterlinie’.  Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een beeldentaal met een repeterend element te ontwerpen: een kunstzinnig object dat op diverse plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zal worden geplaatst. Buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte, dus. Hiervoor is een speciale ontwerpprijsvraag uitgeschreven.

Gezien haar jarenlange ervaring met de organisatie van kunstcompetities en de daarmee verband houdende publieksverkiezingen is ons door Stichting OHW gevraagd deze ontwerpwedstrijd te organiseren en te begeleiden. Daarvoor is een aparte categorie ‘Buitenkunst’ gecreëerd. De ontwerpwedstrijd loopt parallel aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en de ontwerpen moeten ook voldoen aan het thema “Water: Vriend en Vijand”. De ingediende ontwerpen zullen eveneens (tot 29 november) worden geëxposeerd in Hoeve Rijlaarsdam, én er wordt – via de website van Groene Hart Kunst – ook een (eerste) publieksverkiezing georganiseerd.

GHK is daarna niet meer betrokken bij de verdere organisatie van de reizende tentoonstelling (langs de vestingsteden) van de ingediende ontwerpen en de verdere publieks- en verkiezingscampagnes van de Stichting OHW. 

Meer informatie, ook over de inschrijvingsvoorwaarden, volgt begin maart 2019.