OHW wedstrijd

STICHTING OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. In verband hiermee is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW) opgericht. Bij deze stichting zijn vele OHW vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen aangesloten.
Zie voor meer informatie www.oudehollandsewaterlinie.nl.

OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’
In de aanloop naar de 350 jarige viering van het bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie worden door de Stichting OHW vele festiviteiten georganiseerd.
Eén daarvan is de ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’. Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een kunstzinnig en ook herkenbaar object – beeldentaal met een repeterend element – te ontwerpen dat in 2022 in diverse vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zal worden geplaatst. Het gaat dus om  buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte. Denk aan een muurschildering, een bijzondere lantaarnpaal, standbeeld of toegepaste kunst in het water.

Expositie OHW Ontwerpwedstrijd en Publieksverkiezing
Er zijn voor de OHW ontwerpwedstrijd 22 ontwerpen ingediend. Deze worden tot en met 29 november 2019 geexposeerd in Hoeve Rijlaarsdam  (ma, di, woe gesloten).
Zowel als bezoeker aan deze OHW expositie, als online op deze website (zie rubriek OHW Wedstrijd/Online stemmen OHW Wedstrijd) kan iedereen tot 9 november, 17 uur zijn/haar stem uitbrengen op zijn/haar favoriete ontwerp.
De nummer 1 van deze eerste publieks- deelverkiezing wordt bekend gemaakt op zondag 10 november, 16 uur.

Het thema voor de OHW Ontwerpwedstrijd luidt: “Water: Vriend en Vijand”.
De uitgebreide TOELICHTING op dit thema kunt u H I E R downloaden.
De DEELNAMEVOORWAARDEN die aan deze OHW Ontwerpwedstrijd zijn verbonden kunt u H I E R downloaden.

Noot ter info:
De Stichting OHW heeft de Stichting Groene Hart Kunstpromotie gevraagd de OHW ontwerpwedstrijd te organiseren en te begeleiden. De ontwerpwedstrijd loopt parallel aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en de ontwerpen moeten ook voldoen aan het thema “Water: Vriend en Vijand”. De ingediende ontwerpen worden (tot en met 29 november) geëxposeerd in Hoeve Rijlaarsdam. Tevens wordt – via de website van Groene Hart Kunst – ook een (eerste) publieks-deelverkiezing georganiseerd. De uitslag daarvan wordt op zondag 10 november, 16 uur,  bekend gemaakt.

GHK is na 29 november niet meer betrokken bij de verdere organisatie van de verdere publieks- en verkiezingscampagnes van de Stichting OHW c.q. bij de vaststelling van het uiteindelijk winnende ontwerp.