OHW wedstrijd

STICHTING OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. In verband hiermee is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW) opgericht. Bij deze stichting zijn vele OHW vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen aangesloten.
Zie voor meer informatie www.oudehollandsewaterlinie.nl.

OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’
In de aanloop naar de 350 jarige viering van het bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie worden door de Stichting OHW vele festiviteiten georganiseerd.
Eén daarvan is de ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’. Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een kunstzinnig en ook herkenbaar object – beeldentaal met een repeterend element – te ontwerpen dat in 2022 in diverse vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zal worden geplaatst. Het gaat dus om  buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte. Denk aan een muurschildering, een bijzondere lantaarnpaal, standbeeld of toegepaste kunst in het water. Het thema voor de OHW Ontwerpwedstrijd luidt: “Water: Vriend en Vijand”.

Uitslag eerste Publieks-deelverkiezing
Er zijn voor de OHW ontwerpwedstrijd 22 ontwerpen ingediend. Zowel als bezoeker aan deze OHW expositie, als online op deze website kon iedereen tot 10 november zijn/haar stem uitbrengen op zijn/haar favoriete ontwerp.

Op 10 november is door burgemeester Frans Buijserd, tevens bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, bekend gemaakt wie de eerste 10 genomineerden in de OHW Wedstrijd zijn geworden.

Door de bezoekers zijn 179 stemmen uitgebracht, door de online stemmers 3.062; in totaal dus 3.241 stemmen.

De Top 10 is als volgt geworden:

  1. OHW 009 – Elly de Jong, Miraculous Gardener                                   621
  2. OHW 001 – Mark de Jong, Vriend en vijand                                         529
  3. OHW 027 – Johanna Braeunlich, De Oranjekreeft                             456
  4. OHW 016 – Leo Heerkens, Waterschild                                                 392
  5. OHW 028 – Marjolein Berger Vos, Dans met mij                                287
  6. OHW 019 – Marina van der Kooi, Waterpaviljoen                             165
  7. OHW 022 – Linda Verkaaik, Meander Handen                                    151
  8. OHW 018 – Menno ’t Hart, Teardrop                                                     121
  9. OHW 013 – Marinus van der Hoeven, Water: Vijand, Vriend en Toekomst 111
  10. OHW 004 – Studio Frame, Hollands Peil                                              102

 

Vervolg gang van zaken in OHW Ontwerpwedstrijd.
Door de Stichting OHW is inmiddels een tweede publieksverkiezingstraject opgestart, waaraan alleen de eerste 10 genomineerden meedoen. Het publiek kan zowel in de OHW expositie (die tot en met 29 november doorloopt) als online (via deze website) stemmen op zijn of haar favoriete ontwerp. De stemtermijn in deze 2e ronde loopt tot en met 30 november 2019. De uitslag daarvan zal op 1 december bekend worden gemaakt.  
Daarmee eindigt de betrokkenheid van de Stichting Kunstpromotie Groene Hart met de OHW Ontwerpwedstrijd.

Beoordeling door vakjury.
Daarna is het de bedoeling dat de provincie Zuid Holland, de financier van de OHW Ontwerpwedstrijd, samen met het bestuur van de Stichting OHW, gaat beoordelen welk ontwerp kan worden uitgevoerd. Hiertoe zal een vakjury worden samengesteld, met daarin niet alleen vertegenwoordigers van de provincie Zuid Holland en de Stichting OHW, maar ook deskundigen met een museale en kunst achtergrond (samenstelling wordt nog bekend gemaakt). Het is aan deze jury om te bepalen welk ontwerp zou kunnen worden uitgevoerd, en wie dus de uiteindelijke winnaar wordt.

U kunt voor nadere informatie kijken op www.oudehollandsewaterlinie.nl, mailen aan contact@ohwl.nl of bellen met Winny van Rij, 06-52696029.