OHW wedstrijd

STICHTING OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. In verband hiermee is de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW) opgericht. Bij deze stichting zijn vele OHW vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen aangesloten.
Zie voor meer informatie www.oudehollandsewaterlinie.nl.

OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’
In de aanloop naar de 350 jarige viering van het bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie worden door de Stichting OHW vele festiviteiten georganiseerd. Eén daarvan is de ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’. 

Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een kunstzinnig en ook herkenbaar object te ontwerpen dat in 2022 in diverse vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zal worden geplaatst.

De Stichting OHW wil u – als Land Art- of andere kunstenaar, professional of amateur – dus graag uitnodigen om een beeldentaal met een repeterend element te ontwerpen: buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte. Denk aan een muurschildering, een bijzondere lantaarnpaal, standbeeld of toegepaste kunst in het water.

Klik voor meer informatie op de rubriek Inschrijving OHW Wedstrijd .

 

Noot ter info:

De Stichting OHW heeft de Stichting Groene Hart Kunstpromotie gevraagd deze OHW ontwerpwedstrijd te organiseren en te begeleiden. Daarvoor is een aparte categorie ‘Buitenkunst’ gecreëerd. De ontwerpwedstrijd loopt parallel aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en de ontwerpen moeten ook voldoen aan het thema “Water: Vriend en Vijand”. De ingediende ontwerpen zullen eveneens (tot 29 november) worden geëxposeerd in Hoeve Rijlaarsdam, én er wordt – via de website van Groene Hart Kunst – ook een (eerste) publieksverkiezing georganiseerd. De uitslag daarvan wordt op zondag 10 november bekend gemaakt.

GHK is daarna niet meer betrokken bij de verdere organisatie van de reizende tentoonstelling (langs de vestingsteden) van de ingediende ontwerpen en de verdere publieks- en verkiezingscampagnes van de Stichting OHW.