Inschrijving GHKPrijs 2019

Het thema voor de Groene Hart Kunstprijs 2019 luidt: “WATER: VRIEND EN VIJAND”.

De uitgebreide TOELICHTING op dit thema kunt u H I E R downloaden.

De DEELNAMEVOORWAARDEN die aan de Kunstprijscompetitie zijn verbonden kunt u H I E R downloaden.

UPDATE- EN VERIFICATIEFORMULIER GROENE HART KUNSTPRIJS 2019

U heeft zich ingeschreven voor de Groene Hart Kunstprijs 2019; u heeft daarvan van ons per email een bevestiging gekregen. Wij hebben nu van u de definitieve gegevens nodig met betrekking tot het kunstwerk waarmee u aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 competitie gaat meedoen. Ten behoeve van de jury dient u ook nog uw motivering (max. 300 tekens) over de relatie tussen uw kunstwerk en het thema in te dienen.

Wij verzoeken u derhalve ONLINE onderstaand formulier in te vullen en te verzenden, en wel UITERLIJK MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019.

WILT U – VOORDAT U HET FORMULIER ONLINE GAAT VERZENDEN DEZE EERST AFDRUKKEN. U MOET DIT FORMULIER NAMELIJK MEENEMEN OP DE INLEVERDAG 28 SEPTEMBER.

Door in te schrijven bent u akkoord gegaan met de voorwaarden voor deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2019.
Eén van die voorwaarden luidt: Kunstwerken die niet aan het thema voldoen en/of die niet speciaal voor het thema zijn vervaardigd en/of van vóór 2019 stammen zijn van deelname uitgesloten.

FOTO!

Indien u zich heeft aangemeld voor deelname aan de GHK Online Publieksprijs moet u eveneens uiterlijk 23 september 2019 een digitale foto van uw kunstwerk mailen aan info@groenehartkunst.nl
De afmeting/kwaliteit van deze foto moet 800 x 600 pixels tot maximaal 1600 x 1200 pixels zijn. De foto moet als bestandsnaam uw eigen naam voeren.
Heeft u niet tijdig een foto ingestuurd, dan is deelname aan de verkiezing van de GHK Online Publieksprijs niet (meer) mogelijk.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de GHK Online Publieksprijs dan ontvangen we tóch graag, maar dan uiterlijk op de inleverdatum van zaterdag 28 september, een foto van uw kunstwerk. Deze foto wordt dan samen met uw motivering opgenomen in een “handboek” welke tijdens de expositie voor een ieder ter inzage zal liggen.

ATTENTIE!

Aanleveren en ophalen van het kunstwerk is voor rekening en risico van de deelnemer. De kunstwerken zijn NIET VERZEKERD in de periode vanaf aanlevering tot en met afhalen, dus ook niet tijdens en/of na de expositie.

INLEVEREN KUNSTWERK:

zaterdag 28 september 2019 van 10.00 – 15.00 uur.
Vergeet niet om uw afgedrukte exemplaar van het ingevulde update & verificatieformulier mee te nemen.

OPHALEN KUNSTWERK:

zaterdag 30 november 2019 van 10.00 – 15.00 uur
LET OP: Vóór die datum is ophalen van het kunstwerk niet mogelijk!!

*Online Update & Verificatieformulier GHKPrijs 2019 (is 10 september beschikbaar).