Inschrijving GHKPrijs 2019

Het thema voor de Groene Hart Kunstprijs 2019 luidt: “WATER: VRIEND EN VIJAND”.

De uitgebreide TOELICHTING op dit thema kunt u H I E R downloaden.

De DEELNAMEVOORWAARDEN die aan de Kunstprijscompetitie zijn verbonden kunt u H I E R downloaden.

Om te kunnen deelnemen dient een INSCHRIJFFORMULIER te worden ingevuld.

Dit kunt u H I E R doen.

Na invulling kunt u dit formulier online verzenden via de Send/Verzend button op de website.
Noot: vergeet in ieder geval niet éérst uw ingevulde inschrijfformulier op uw eigen computer op te slaan voordat u het via de website gaat verzenden!

Belangrijk:
Voor uw inschrijving zijn – behalve uw NAW gegevens – voorlopig slechts summiere gegevens nodig met betrekking tot het te maken kunstwerk, namelijk alleen die gegevens die vermeld staan in het inschrijfformulier. Pas in de loop van september zullen wij u om de definitieve gegevens vragen, inclusief de motivering bij uw kunstwerk.

Noot: mocht downloaden/invullen van het website formulier niet lukken, dan kunt U via het contactformulier op de website (zie de pagina Contact) een inschrijfformulier in Word opvragen.
Na invulling kunt u dit formulier (als bijlage) per e-mail retourneren aan info@groenehartkunst.nl

DE INSCHRIJFTERMIJN SLUIT OP zondag 18 AUGUSTUS 2019

Ook uw inschrijfgeld dient dan te zijn overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Kunstpromotie Groene Hart, Nieuwkoop, IBAN nr. NL 68 RABO 0300 3723 29.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30.