BELANGRIJKE DATA GHK PRIJS EN OHW-WEDSTRIJD

begin maart 2019                                start inschrijving
vrijdag 23 augustus 2019                  sluitingsdatum inschrijving GHKprijs.
woensdag 18 september 2019, sluitingsdatum inschrijving OHW wedstrijd
zaterdag 28 september 2019            inleveren kunstwerken + OHWL ontwerpen
vrijdag 18 oktober 2019                    uitreiking Groene Hart Kunstprijs (juryprijzen)
zondag 10 november 2019               uitreiking GHK Publieksprijzen, tevens
                                                               uitslag 1e deelverkiezing OHWL-ontwerpprijsvraag
zat 19 oktober- vrij 29 november    expositie kunstwerken + OHWL ontwerpen

Author Bio